Dijksma geeft uitsluitsel over Gecombineerde Opgave


  04-06-2015
  Dijksma geeft uitsluitsel over Gecombineerde Opgave

  Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft NVV, LTO Varkenshouderij, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) uitsluitsel gegeven over de Gecombineerde Opgave (GO).

  De belangenbehartigers hebben meerdere malen hun zorgen geuit over het invullen van extra gegevens in de Gecombineerde Opgave.

  Staatssecretaris Dijksma heeft op 3 juni inhoudelijk gereageerd op de ingebrachte punten.

  De belangrijkste conclusies uit de brief zijn:
  - Staatssecretaris Dijksma heeft op verzoek van de sector toegezegd op korte termijn in overleg te treden met de partners van de overeenkomst generieke maatregelen stalemissies om de monitoring nader te concretiseren.

  - Staatssecretaris Dijksma geeft aan dat de vergunde situatie niet meegenomen hoeft te worden in de GO. Ondernemers die de aanvraag nog moeten invullen kunnen dit veld leeg laten. Van de ondernemers die de aanvraag al hebben ingediend zullen deze gegevens niet worden opgeslagen. 

  - Indien na drie jaar blijkt dat er minder ruimte voor de landbouw beschikbaar is, terwijl er wel vraag naar is, wordt een aparte reservering vastgelegd door een wijziging van het PAS-Programma.

  - Jaarlijks zal er een evaluatie plaats vinden over de Data-inwinning en dit geeft indien nodig ook de mogelijkheid voor aanpassingen.

  - Staatssecretaris Dijksma geeft aan dat er geen sprake van een momentopname omdat in de GO wordt gevraagd naar het gemiddeld aantal dieren in een jaar.

  - Staatssecretaris Dijksma kan niet garanderen dat de gegevens voor andere doeleinden gebruikt worden en hiermee dus invloed kan worden uitgeoefend op vergunningverlening. In het ‘Verdrag van Aarhus’ is vastgesteld dat overheden verplicht zijn milieugegevens over bedrijven op verzoek openbaar te maken.

  NVV, LTO Varkenshouderij, NVP en NMV zijn van mening dat de staatssecretaris een aantal belangrijke toezeggingen aan de sector heeft gedaan:
  - overleg over de monitoring gegevens
  - de vergunde situatie hoeft niet te worden meegenomen in de GO
  - vastleggen reservering in het PAS programma als blijkt dat er niet voldoende ontwikkelruimte is
  - het niet invullen van de vergunde situatie en jaarlijkse evaluatie.

  De organisaties zullen ten aanzien van deze punten verder in overleg treden met het ministerie van EZ.

  Het advies is dan ook om de GO in te vullen en in te sturen. Dit moet voor 15 juni gebeuren.


  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter