Open brief van varkenshouder Chris Hoeven


  27-11-2014
  Open brief van varkenshouder Chris Hoeven
  Varkenshouder en NVV-lid Chris Hoeven heeft een open brief aan buren, burgers en politiek geschreven. Directe aanleiding is de brandstichting in zijn varkensstal, afgelopen zondag.

  In de brief uit hij zijn zorgen en nodigt hij iedereen uit de dialoog aan te gaan in plaats van zich te bedienen van geweld tegen varkenshouders zoals hij.

  Hieronder de brief:

  Beste buren, burgers en politiek,


  Zondagochtend 23 november om 8.00 uur is er in onze stal met 240 scharrelvarkens brand gesticht.

  Dankzij oplettendheid van voorbijgangers en een combinatie van factoren is de brand niet uitgebreid en is er slechts wat materiële schade. Gelukkig maar. De brand had kunnen uitlopen op een ramp voor de dieren én voor mij en mijn gezin.

  Ik moet er niet aan denken wat er had kúnnen gebeuren.

  Deze brandstichting is voor mij een reden om aan u: mijn buren in Brabant, de burgers van Nederland en de politiek, deze brief te schrijven.

  De varkenshouderij in Nederland – en zeker in Brabant – ligt al enige jaren onder de loep. Burgers, media en politiek kijken over onze schouders mee en hebben zorgen over de schaalvergroting van de Nederlandse varkenshouderij.

  Die zorgen begrijp ik. Ik houd binnen mijn bedrijfsvoering ook dagelijks rekening met de zorgen en de wensen van de maatschappij en de politiek.

  De laatste jaren is er door enkele organisaties en enkele media een bepaald beeld neergezet van de Nederlandse varkenshouderij. Mede daardoor zijn wij voor mijn gevoel, verder van elkaar af komen te staan.

  Wij worden in publicaties soms neergezet als op winst beluste dierenbeulen en milieuvervuilers, die geen oog hebben voor hun omgeving.

  Ik herken mijzelf niet in dat beeld. Ik ben gewoon een boer. Een boer met passie voor mijn vak, voor mijn bedrijf, voor mijn gezin en voor mijn dieren. Een boer die de monden van Nederland wil voeden. Maar ook een boer die de monden van mijn eigen gezin wil voeden.

  Als dierhouder zorg ik goed voor mijn varkens binnen de strenge Nederlandse dierenwelzijns- en milieuregels. Ik sta ook achter deze regels.

  Als voedselproducent houd ik mij aan de strenge Nederlandse kwaliteitsregels en ook deze regels onderschrijf ik.

  Als ondernemer houd ik rekening met mijn omgeving. En mijn omgeving is mij dierbaar. Niet alleen omdat u daar deel van uitmaakt, maar ook omdat ikzelf en mijn gezin onderdeel zijn van die omgeving.

  Maar tegelijkertijd realiseer ik mij ook dat u dit allemaal misschien helemaal niet weet?

  U ziet vanaf de weg alleen mijn stallen. En u ruikt misschien de geur van mijn varkens. En u denkt misschien dat ik nooit aan u denk, maar alleen aan mijn portemonnee…

  En hier wil ik van af. Ik wil dat u weet wat mij drijft en ik wil weten wat er precies in uw hoofd omgaat, wat úw zorgen en vragen zijn.

  Ik realiseer mij dat mensen, zoals u, die niet precies weten waar ik als varkenshouder, boer, man en vader mee bezig ben, zich ongerust voelen. Dat u zich misschien zorgen maakt over het welzijn van mijn dieren, het milieu, uw gezondheid of uw directe omgeving.

  Maar die zorgen kunt u gewoon uiten: Ik sta open voor vragen, kritische noten, gesprekken met iedereen. Dus ook met ú.

  Ik ben een groot voorstander van dialoog met elkaar, in plaats van discussies met elkaar. Ik nodig u daarom bij deze uit voor een bezoek aan mijn bedrijf en mijn gezin. Om met elkaar te praten over wat u bezighoudt, over wat úw vragen zijn, over uw eventuele zorgen.

  U mag bij mij binnen komen kijken en ik zal u alles vertellen over het mooie beroep varkenshouder, maar ook over mijn onderneming, mijn gezin, over hoe ik de dieren houd en waarom ik bepaalde keuzes maak.

  En ik zal uw vragen beantwoorden en naar u luisteren. En wellicht kunnen we dan beginnen om mét elkaar te praten in plaats van tégen elkaar. En nog belangrijker: kunnen we luisteren naar elkaars verhaal.

  Dan kan ik u ook vertellen wat míjn zorgen zijn.

  Mijn zorgen zijn dat wij door constante negatieve beeldvorming, polarisatie en framing nog verder uit elkaar gaan groeien als varkenshouder en burger én als boer en buur.

  Mijn zorgen zijn dat onbekend onbemind maakt.

  Mijn zorgen zijn dat we in een fase zijn beland dat mensen het normaal zijn gaan vinden dat je een brandend voorwerp in een varkensstal mag gooien. Dat er dieren- en mensenlevens op het spel gezet worden om een punt te maken.

  Mijn zorgen zijn dat er hiermee een grens is overschreden en wij onze eigen loopgraven gaan opzoeken.

  Mijn zorgen zijn dat naar elkaar luisteren, elkaar proberen te begrijpen en met elkaar tot een oplossing komen straks een gepasseerd station is.

  Mijn zorgen zijn dat, als wij niet met elkaar de dialoog aan gaan, deze grenzen nog verder zullen vervagen.

  Daarom deze brief. Een oproep uit mijn hart. Kom naar mij toe. Praat met mij. Stel vragen. Kom kijken. En bovenal: laten wij elkaar begrijpen, van elkaar leren en altijd in gesprek blijven.

  Met vriendelijke groeten,

  Chris Hoeven
  Varkenshouder in Oirschot

  Lees ook:
  Enorme bijval voor open brief Chis Hoeven

  Reageren?
  info@nvv.nl

  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter