Varkenssector versterkt samenwerking in platform


  23-04-2014
  Varkenssector versterkt samenwerking in platform

  De Nederlandse varkensvleesketen gaat een gezamenlijke agenda voeren voor de innovatie van de bedrijfstak en de verdere, integrale verduurzaming van de productie van Nederlands varkensvlees.

  De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), LTO vakgroep Varkenshouderij, de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) hebben mede daarom het Platform Varkensketen opgericht.


  Ondertekening

  Vice-voorzitter Theo Duteweerd van de NVV, voorzitter Jos Goebbels van de COV, voorzitter Maarten Rooijakkers van LTO-vakgroep varkenshouderij en directeur Henk Flipsen van Nevedi hebben de samenwerkingsovereenkomst vanmorgen, 23 april 2014, getekend. (zie foto)


  De samenwerking versterkt de eenheid en inkomens- en rendementspositie van de Nederlandse varkensvleesketen en vormt ook organisatorisch een antwoord op  het wegvallen van het Productschap Vee en Vlees (PVV) en het Productschap Diervoeder (PD). 

  Recept voor duurzaam varkensvlees

  Een eerste ambitie van het Platform  is het gezamenlijk uitwerken en implementeren van het rapport ‘Recept voor duurzaam varkensvlees’, dat eerder dit jaar is aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma en de Tweede Kamer. Het Platform Varkensketen gaat dit uitwerken tot een breed gedragen uitvoerings- en innovatieagenda voor de varkenshouderij.

  Gemeeschappelijke opgave
  De organisaties benadrukken dat er in de varkensvleesketen sprake is van een gemeenschappelijke opgave om invulling te geven aan een duurzame varkensketen.

  De onderwerpen komen voort uit de visie ‘recept voor duurzaam varkensvlees’, met als kernthema’s:

  • Markt en consument
  • Gezond en transparant
  • Varken en kringloop
  • Maatschappij en omgeving

  Andere onderwerpen waarbij partijen een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid hebben, worden in het Ketenplatform afgestemd.


  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter