Staatssecretaris Dijksma steunt varkenssector


  10-10-2014
  Staatssecretaris Dijksma steunt varkenssector
  Het kabinet wil de varkensvleesketen steunen bij het zoeken naar oplossingen voor de problemen waar de sector mee worstelt.

  Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft dat deze week verzekerd aan het Platform Varkensketen, het samenwerkingsverband van NVV, COV, LTO, en Nevedi, dat uitvoering geeft aan de gezamenlijke duurzaamheidsagenda. 

  Het Platform sprak deze week met Dijksma over de zorgelijke situatie in de varkenshouderij. Aanleiding hiervoor was de brandbrief vanuit het Platform aan de staatssecretaris.

  Dijksma heeft volgens platformvoorzitter Eric Douma duidelijk gemaakt dat ze de ernst van de situatie begrijpt.

  Afzetbevordering
  De overheid wil initiatieven ondersteunen om nieuwe afzetmarkten voor de export van varkensvlees naar derde landen te zoeken.

  De staatssecretaris heeft inmiddels al contacten gelegd met collega’s in de omringende landen om mogelijk gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen.

  Belemmeringen die er nog zijn wil ze oplossen via de ambassades en haar landbouwattachés.

  Pork from Holland
  Ze reageerde positief op het verzoek om in dat verband initiatieven rond afzetbevordering, zoals de website ‘Pork from Holland’ onder de aandacht te brengen van exportlanden.

  Grüne Woche
  Hetzelfde geldt voor het initiatief om in januari met een stand op de Grüne Woche, een consumentenbeurs in Berlijn, het Nederlandse varkensvlees internationaal onder de aandacht te brengen.

  Meerjarenplan
  Het Platform Varkensketen gaat in Brussel een meerjarenplan voor de promotie van varkensvlees indienen. Om in aanmerking te komen voor EU-gelden moet dat al op korte termijn klaar zijn.

  Dijksma zegde toe dat ze het Platform hierbij binnen de kaders van het Europese promotieprogramma zoveel mogelijk zal bijstaan.

  Opslagregeling
  Over de markt zei de staatssecretaris dat het openstellen van een particulieren opslagregeling voor varkensvlees door de Europese Commissie slechts een geringe bijdrage zal kunnen leveren.

  Indien er een regeling komt, dan zal Nederland aanhaken en zorgen dat de slachterijen er gebruik van kunnen maken, verzekerde Dijksma.

  Marktkracht
  Het Platform heeft zich tevens hard gemaakt dat op termijn marktkracht georganiseerd kan worden via de Producenten Organisatie Varkenshouderij. Europese regelgeving biedt ruimte om marktkracht te organiseren. Dijksma is bereid om zich in Brussel zich hiervoor in te spannen.

  Verduurzaming
  De staatssecretaris en het Platform zijn het er over eens dat de supermarkten een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van de varkensvleesproductie.

  Bij de uitwerking van het thema ‘markt en consument’ van de toekomstvisie Recept voor duurzaam varkensvlees door de varkensketen is de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen een belangrijk aandachtspunt.

  Het platform en de Staatssecretaris zetten in een later stadium het gesprek hierover voort.

  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter