Meld knelpunten mestbewerking en -verwerking


  14-04-2015
  Meld knelpunten mestbewerking en -verwerking
  De NVV roept varkenshouders die in de knel zitten met vergunningen voor mestbe- of -verwerking nogmaals op knelpunten te melden bij het meldpunt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  Wilt u bijvoorbeeld investeren in een installatie voor mestbewerking of mestverwerking en loopt u daarbij tegen problemen in de vergunningverlening aan? Geef dit dan door via het meldpunt.

  Ook andere knelpunten op het gebied van vergunningen en ruimtelijke ordening (zoals bestemmingsplannen, verordeningen en/of contacten met gemeenten/provincies bij aanvragen mestbe- en verwerking) kunnen worden gemeld bij het RVO. 

  Opheffing dreigt
  Omdat er op dit moment bijna geen meldingen meer binnenkomen, is de werkgroep 'Versnelling Vergunningverlening Mestverwerking' voornemens het Meldpunt Knelpunten Mestbewerking en –verwerking per 1 juli op te heffen.

  De dreigende opheffing baart de NVV zorgen, omdat er wel degelijk nog veel knelpunten zijn. ‘Die signalen krijgen wij regelmatig’, zegt vicevoorzitter Theo Duteweerd, die bij de NVV verantwoordelijk is voor het mestdossier.

  Dagelijks Bestuurslid Herma van Vilsteren heeft dit ook aan de werkgroep laten weten.

  Groot belang
  Het is van groot belang dat er meldingen worden gedaan en dat deze worden geregistreerd. Ook de mestbewerkings en -verwerkingsinitiatieven die al eerder knelpunten hebben gemeld en toch weer vastlopen, kunnen zich opnieuw melden.

  Belangrijk is dat het formulier op de RVO-website zo compleet mogelijk wordt ingevuld en met duidelijke opmerkingen wordt onderbouwd. Dan kan de werkgroep 'Versnelling mestverwerking' uw klacht beter analyseren en behandelen.

  Oplossingen
  Het Rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen, LTO en NVV bespreken deze opmerkingen in de werkgroep 'Versnelling Mestverwerking'.

  Gemeenten en provincies gaan vervolgens met de oplossingen aan de slag.

  Klik hier om naar het meldpunt te gaan
  Ga hier naar het RVO-meldingsformulier

  Als u uw melding bij RVO heeft gedaan, kunt u uw knelpunten ook melden bij de NVV. Dit kan via info@nvv.nl

  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter