NVV start juridische procedure tegen Brabant


  18-07-2014
  NVV start juridische procedure tegen Brabant
  De NVV is een juridische procedure gestart tegen de provincie Noord-Brabant.

  Inzet is een financiële vergoeding voor de extra investeringen en meerkosten die varkenshouders moeten maken om aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) te voldoen. Bovendien is een aantal van de gestelde regels onrechtmatig.

  De dagvaarding is deze week de deur uit gegaan.

  Onverbindend
  Wanneer de provincie Noord-Brabant (of de supermarkten die het Verbond van Den Bosch mee ondertekenden) de vergoedingen voor investeringen en meerkosten niet toezeggen, eist de NVV bij de rechter dat de onderdelen van de Verordening Ruimte 2014 (VR2014), die betrekking hebben op de hoogproductieve veehouderij (waaronder de BZV) geheel of gedeeltelijk onverbindend worden verklaard.

  Hogere kosten
  De regels leiden tot hogere kosten, die met het huidige systeem volledig bij de veehouders worden neergelegd. De concurrentiepositie van de Brabantse varkenshouders wordt daarmee bovendien ernstig verzwakt.

  Afspraken
  De afspraken die zijn gemaakt binnen het Verbond van Den Bosch (“verduurzaming van de veehouderij is een verantwoordelijkheid van álle partijen, met de retail als koploper”) worden in de BZV niet nagekomen, stelt de NVV.

  De veehouders dragen de financiële consequenties van de verduurzaming van de veehouderij in Noord-Brabant op dit moment volledig zelf.

  Rechter
  De NVV wil de afspraken uit het Verbond van Den Bosch daarom via de rechter proberen af te dwingen. Indien hogere eisen worden gesteld, dienen de consequenties daarvan breed te worden gedragen.

  ‘De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) legt enkel bovenwettelijke eisen op aan de primaire producent (de veehouder), zonder dat daar een vergoeding van de meerkosten tegenover staat. Dit is compleet tegen de gemaakte afspraken in’, zegt secretaris Frank Donkers van de NVV.

  De Nederlandse wet- en regelgeving is bovendien al veel strenger dan de Europese normen.

  Regels
  Daarnaast zijn de regels in de VR2014 volgens Donkers niet allemaal ruimtelijk relevant en is een aantal eisen in de BZV uitputtend geregeld in hogere regelgeving. De NVV betwist dan ook dat alle regels overeind kunnen blijven.

  Gevaar
  De NVV ziet daarnaast ook een gevaar in de toekomstige ontwikkeling van de BZV.

  De BZV is namelijk een instrument dat gedurende de komende jaren opnieuw aangepast gaat worden, met als logisch gevolg het opnieuw doorvoeren van aanpassingen in de bedrijfsvoering, welke andermaal (hoge) kosten met zich mee zullen brengen voor de veehouders.

  Sterker nog, de provincie Noord-Brabant ís momenteel zelfs al bezig met een volgende versie van de BZV.

  Groot belang
  De door de NVV gestarte procedure is overigens ook van groot belang voor varkenshouders buiten Noord-Brabant omdat andere provincies de ontwikkelingen in Brabant nauwgezet volgen. Zij willen de Brabantse regelgeving namelijk mogelijk ook implementeren.

  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter