NVV wil vervolgonderzoek drachtige zeugen bij 4-dageneis


  02-07-2014
  NVV wil vervolgonderzoek drachtige zeugen bij 4-dageneis
  Staatssecretaris Sharon Dijksma blijft met het vasthouden aan de 4-dageneis risico’s nemen op het gebied van dierenwelzijn voor het grootste gedeelte van de in Nederland aanwezige zeugen.

  Vorige week vrijdag gaf Dijksma in een Kamerbrief aan dat ze geen aanleiding ziet om de 4-dageneis aan te passen. Zij baseert zich hierbij op het oordeel van een door haar ingestelde veterinaire expertgroep. 

  Die stelt dat de invloed van prostaglandines op verwerping bij zeugen waarschijnlijk gering is.

  Niet wetenschappelijk
  Het rapport van de expertgroep waarop Dijksma haar beslissing baseert, is volgens het Verenigd Varkenshouderij Platform (VVP), waarbinnen NVV en LTO samenwerken, niet wetenschappelijk onderbouwd.

  Het oordeel van de expertgroep geeft het VVP zelfs voldoende aanleiding om nader vervolgonderzoek te doen.

  Prostaglandine
  Het VVP heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) zelf ook gevraagd te onderzoeken of prostaglandines zijn aan te tonen in verworpen vruchten. 

  Dit onderzoek is recent afgerond en GD heeft in álle onderzochte nageboortes prostaglandines aangetoond, zelfs bij twee zeer vroege verwerpers.

  VVP-voorzitter Ingrid Jansen: ‘De expertgroep die Dijksma heeft ingesteld, oordeelt dat de invloed van prostaglandines waarschijnlijk gering is. Een onderbouwing voor deze uitspraak is uit het rapport echter niet te herleiden.'

  De resultaten van dit onderzoek geven volgens haar genoeg aanleiding om een vervolgonderzoek op te starten. 'Dit om na te gaan of er daadwerkelijk een verband is tussen de aanwezigheid van prostaglandines in verworpen vruchtjes, het opeten daarvan door andere zeugen in de groep. En groepsgewijs verwerpen.’

  Onjuiste conclusies 
  In 2009 is door Wageningen Universiteit (WUR) onderzoek uitgevoerd bij vijf systemen van groepshuisvesting dragende zeugen.

  WUR concludeerde toen op basis van wetenschappelijk onderzoek dat groepshuisvesting vanaf 4 dagen bij alle systemen groepshuisvesting mogelijk is.

  Zes bedrijven
  De experts van Dijksma geven op basis van de huidige kennis aan dat dit in ieder geval niet geldt voor voerligboxen met uitloop, met daarbij de opmerking dat in het WUR-onderzoek van 2009 maar zes bedrijven met voerligboxen met uitloop betrokken waren.
   
  VVP-voorzitter Ingrid Jansen: ‘Wij hebben het rapport nog eens bestudeerd. Ook bij drie andere typen huisvesting is sprake van kleine aantallen bedrijven. WUR had daarom alleen bij voerstations de conclusie mogen trekken dat groepshuisvesting vanaf 4 dagen mogelijk is.'

  Vervolgonderzoek
  Jansen vraagt zich namens het VVP dan ook af of bij deze drie huisvestingstypen de conclusie juist is. 'Wij zijn geen wetenschappers en zijn van mening dat vervolgonderzoek bij deze systemen noodzakelijk is, voordat het dierwelzijn onnodig geschaad wordt.’

  Marktwerking
  Het VVP verzoekt Dijksma om de 4-dageneis vrijwillig te maken, zodat het aansluit bij de ambities die de sector heeft met het Recept voor Duurzaam Varkensvlees.

  Extra eisen zullen vanuit de markt vergoed moeten worden, zodat de voorlopers beloond worden.

  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter