Oproep Dijksma: kosten vleeskeuring niet bij boer!


  12-06-2014
  Oproep Dijksma: kosten vleeskeuring niet bij boer!
  De NVV heeft op 12 juni samen met LTO vakgroep Varkenshouderij, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en de jonge agrariërs van het NAJK staatssecretaris Sharon Dijksma opgeroepen de extra kosten die de overheid moet maken voor de keuring van vlees, niet op het bordje van de boeren te leggen.

  Naar aanleiding van het onderzoek naar fraude in de vleessector door de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft staatssecretaris Sharon Dijksma laten weten dat de overheid de keuring van vlees niet langer aan de vleessector zelf overlaat. 

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat de keuringen voortaan zelf doen.

  De agrarische belangenorganisaties juichen goede controles die de voedselveiligheid ten goede komen en fraude tegengaan toe. 

  Echter, zij willen dat het ministerie van Economische Zaken belooft dat de eventuele extra kosten voor meer (inzet en opleidingen van) NVWA-inspecteurs niet - via bijvoorbeeld retributieverhogingen - aan de boeren worden doorberekend.

  Afstand
  Veehouders hebben vanaf het begin nadrukkelijk afstand genomen van de incidentele fraudezaken in de vleessector. Het is onacceptabel dat er gesjoemeld wordt met voedsel. 

  De consument moet erop kunnen vertrouwen dat zijn voedsel veilig is en dat wat er op een etiket staat, ook daadwerkelijk op zijn bord ligt.

  ‘Boeren zijn echter géén vleesverwerkers. Onze taak en zorg is dieren te houden in een gezonde, hoogwaardige, diervriendelijke en duurzame omgeving, met oog voor mens en maatschappij. 

  En dat doen onze boeren volgens de strenge geldende Europese en Nederlandse regels. Onze invloed op de kwaliteit van het product houdt op als de dieren de stal hebben verlaten,’ aldus de organisaties.

  ‘Dat neemt natuurlijk niet weg dat wij het zeer belangrijk vinden dat ná het primaire proces het vlees zorgvuldig wordt verwerkt, zodat ook in het volgende traject, aan alle eisen voor wat betreft voedselveiligheid en traceerbaarheid wordt voldaan.’

  Kosten
  De kosten die moeten worden gemaakt voor overheidstoezicht en –controles op het zorgvuldig verwerken en verpakken van vlees, mogen dan ook niet op het bord van de boer worden gelegd.

  ‘Veehouders zijn dit jaar al onevenredig extra belast door de verhoging van de tarieven bij de NVWA’, zeggen de organisaties. Deze tariefsverhoging was volgens de staatssecretaris nodig om de herinrichting en uitbreiding van de NVWA te bekostigen.

  Genoeg
  Genoeg is genoeg, menen de belangenorganisaties. Alle eventuele extra kosten die voor deze nieuwe voorstellen moeten worden gemaakt, dienen ons inziens bij de verantwoordelijken óf, desnoods via een verhoging van de vleesprijs in de supermarkten, bij de afnemers terecht te komen.

  Download hier de brief aan Dijksma
  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter