POR-regeling in januari open


  13-12-2014
  POR-regeling in januari open
  Staatssecretaris Sharon Dijksma stelt in januari de POR-regeling open. De POR geeft varkens- en pluimveehouders de mogelijkheid om uit te breiden met maximaal de helft van het aantal noodzakelijke varkens- of pluimveerechten.

  Voorwaarde is dat alle mest van het bedrijf verwerkt wordt. Dit schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

  De openstelling van POR-regeling (Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet) is in de periode van 5 tot 30 januari 2015 en geldt voor bedrijven die na 28 september 2011 hebben uitgebreid. 

  De varkens- en pluimveehouders die gebruik willen maken van de regeling moeten de voorgenomen uitbreiding uiterlijk per 1 januari 2016 daadwerkelijk kunnen realiseren.

  Afspraken
  De regeling geldt ook voor bedrijven die al hun mest inmiddels laten verwerken of daarvoor afspraken hebben met een verwerker. De regeling biedt ruimte aan varkenshouders voor 900.000 kilo fosfaat en aan pluimveehouders voor 600.000 kilo fosfaat.

  Begrensd
  Om te voorkomen dat slechts enkele grote bedrijven van de POR gebruik kunnen maken, is de omvang van individuele ontheffingen begrensd. Alleen ondernemers die hun volledige fosfaatoverschot laten verwerken, komen voor de regeling in aanmerking.

  Zij mogen geen gebruik maken van de mogelijkheid om vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO's) te sluiten.

  Voorrang
  Varkens- en pluimveehouders die hun bedrijf hebben uitgebreid met een gecertificeerde duurzame stal en daarvoor subsidie hebben ontvangen krijgen voorrang.

  Voor de invulling van de regeling heeft zij meermaals overleg gehad met NVV, NVP en LTO Nederland.

  De POR-regeling in vogelvlucht:

  - Geldt voor bedrijven die na 28 september 2011 hebben uitgebreid of
  uit gaan breiden.
  - Er is ontheffing voor 50% van de dierrechten van de uitbreiding.
  - Het volledige fosfaatoverschot van het bedrijf moet worden verwerkt.
  - Om aan de verwerkingsplicht te voldoen is het niet toegestaan met VVO’s te werken.
  - Stallen die voldoen aan MDV / IDS (subsidieregeling Integraal Duurzame Stallen) krijgen voorrang.
  - De ruimte in de POR is begrensd; er is ruimte voor 121.000 varkenseenheden en 1.200.000
  pluimvee-eenheden.
  - Per aanvraag zal tevens een maximum gelden, de hoogte is nog onbekend.
  - De aanvraagperiode is van 5 januari tot en met 30 januari 2015.
  - De regeling zal nog dit jaar worden gepubliceerd.


  Download hier de brief van staatssecretaris Dijksma over mestverwerking en POR

  Nieuws uit de sector

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter